تورعکاسی

بریم سفر

تورهای تخصصی عکاسی

کارگاه های عکاسی

حرفه ای عکاسی کنید

در کنار هم یاد بگیریم

دورهمی های عکاسی

دورهمی های عکاسانه

تبادل نظر و عکاسی کنیم


عکاسان _ انجمن ملی عکاسان جوان

فراخوان عضویت

با عضویت در انجمن ملی عکاسان جوان از حمایت های ما بهره مند شوید و آزادانه عکاسی کنید.


برنامهمحل برگزاریتاریخروزساعتمقصدصفحه برنامه
تور عکاسی آرامستان زرتشتیانتهران15 مهرماه 1401جمعه10 صبحقصرفیروزهظرفیت تکمیل
تور عکاسی کنیسه یوسف آبادتهران1 مهرماه 1401جمعه9 صبحیوسف آبادظرفیت تکمیل
تور عکاسی محله عودلاجانتهران25 شهریور 1401جمعه9 صبحعودلاجانظرفیت تکمیل

فعالیت های انجمن

انجمن ملی عکاسان جوان
تور عکاسی محله عودلاجان
انجمن ملی عکاسان جوان
آشنایی با تجهیزات نورپردازی
دورهمی عکاسی خانه مقدم
انجمن ملی عکاسان جوان